Thủ tục đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.
Thủ tục đăng ký doanh nghiệp tư nhân
I. Chuẩn bị hồ sơ
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).
2. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư nhân.
3. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có vốn pháp định;
4. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề có chứng chỉ hành nghề.
II. Trình tự thực hiện thủ tục
1. Người thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
3. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
4. Khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông tin về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được chuyển sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có trách nhiệm tạo mã số doanh nghiệp và chuyển mã số doanh nghiệp sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp cho doanh nghiệp.
Trường hợp Tổng cục Thuế từ chối cấp mã số cho doanh nghiệp thì phải gửi thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó nói rõ lý do từ chối để chuyển cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thông báo cho doanh nghiệp.
5. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
III. Điều kiện thực hiện thủ tục
1. Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2005.
2. Tên doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác và thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 13 - 17 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.
3. Trụ sở doanh nghiệp thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 35 Luật Doanh nghiệp năm 2005.
IV. Căn cứ pháp lý của thủ tục
1. Luật số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 về Doanh nghiệp.
2. Nghị định số 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/10/2010 về việc Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.
3. Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/04/2010 về việc Đăng ký doanh nghiệp.
4. Nghị định số 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09/01/2013 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.
5. Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 21/01/2013 về việc Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
 

Yêu cầu dịch vụ xin vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HẢI DƯƠNG - TH BẢO TÍN

Địa chỉ: Số 62 Phố Hồ Tùng Mậu, P. Tân Bình, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Hotline: 0912.000.861 (LS. Trọng)

Email: duongductrongvn@gmail.com

Đánh Giá Dịch Vụ
recipe image
Tên Dịch Vụ
Thủ tục đăng ký doanh nghiệp tư nhân
Tác Giả
Ngày Đăng
Chất Lượng
Tư vấn thành lập công ty tại Hải Dương
Tư vấn thành lập công ty tại Hải Dương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây